Aan het stuur: Claasen

Op 19 december 1986 ontstond de Hogeschool Katholieke Leergangen (HKL) Tilburg, bestaande uit drie faculteiten met faculteitsdirecties: de Faculteit Educatieve Opleidingen (FEO), de Faculteit Bedrijf, Mens, Media (BMM) en de Faculteit der Kunsten.
Tegelijkertijd werd door naamgeving en huisstijl getoond, dat het hier ging om één organisatie met een samenwerkingsverband Centrale Diensten en met eenheid in bestuurlijk beleid, gegarandeerd door het College van Bestuur.

Al meteen bij het vertrek van de directeur van de Opleidingen Speciaal Onderwijs, Sjoerd de Jong, waren de STC-ontwikkelingen (schaalvergroting, taakverdeling en concentratie) merkbaar. Duidelijk werd dat de autonomie en eigenstandigheid van de Opleidingen Speciaal Onderwijs de komende jaren zwaar onder druk zouden komen. De aanstelling van een nieuwe directeur werd niet toegestaan. Uiteindelijk werd na het nodige 'stevige' overleg drs. Wim Claasen benoemd tot hoofd Opleidingen Speciaal Onderwijs van de Faculteit Educatieve Opleidingen - Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg. Hiermee werd de strijd om de zelfstandigheid van de Opleidingen Speciaal Onderwijs niet beslecht. Integendeel: zij woekerde voort, variërend in hevigheid.

Wim Claasen was van 1982-1986 de eerste adjunct-directeur van OSO. Er was, door diverse ontwikkelingen, behoefte aan een functionaris die zich met de organisatie-ontwikkeling bezig hield. Wim Claasen heeft een aandeel geleverd in de ontwikkeling van personeelsbeleid en de organisatie van OSO. Claasen is momenteel kwaliteitsfunctionaris bij OSO.