OSO vertelt het verder

Bondsblad

Bij 'OSO en de Bond' is de relatie Bond ter bevordering van het R.K. BO en 'vakstudie' aangegeven. Waar bovendien vele jaren lang de voorzitter van de bond ook redactie-secretaris (zeg maar: hoofdredacteur) was van het bondstijdschrift én daarnaast studieleider/directeur van de Opleiding was er een automatisch en logisch platform waar de opleiding kon publiceren. Bronnenonderzoek naar de geschiedenis - zoals voor deze canon- begint dan ook in dat tijdschrift. Het bondsblad was mededelingenblad voor de opleidingen. Er werden ook veelvuldig verslagen gepubliceerd van excursies en buitenlandse studiereizen die door de opleiding werden georganiseerd.
Het Ts voor R.K. BO bestond tot 1 januari 1970. Op dat moment werd het door de toenmalige Bondsvoorzitter, Redactie-secretaris én directeur van de Opleidingen Buitengewoon Onderwijs, Sjoerd de Jong, omgedoopt tot Tijdschrift Speciaal Onderwijs. Dit begrip kreeg een inhoudelijke betekenis, hetgeen de nodige discussie heeft opgeroepenbij de overheid die steeds bleef hameren op het aparte stelsel van speciaal onderwijs. Voor de Jong was bij speciaal onderwijs de inhoudelijkheid primair en de organisatiestructuur kwam opde tweede plaats.
De Jong gaf in het tijdschrift Speciaal Onderwijs veel ruimte aan afgestudeerden om hun scriptie - in de vorm van een artikel- aan een groter publiek kenbaar te maken. Hij nam zelf ook veel ruimte om zijn mening over allerlei ontwikkelingen , zich zeker niet beperkend tot speciaal onderwijs!, kenbaar te maken.

De band tussen de Opleidingen en het tijdschrift Speciaal Onderwijs bleef bestaan, ook na het afscheid van de Jong als redactie-secretaris. Hij werd opgevolgd als redactie-secretaris door OSO-docente Arda Huijbers-van Dijk, terwijl stafmedewerker Thieu Dollevoet ook in de redactie plaats nam. Het tijdschrift Speciaal Onderwijs werd opgevolgd door Zorg Primair als inlay bij Schooljournaal (vakblad van de Onderwijsbond CNV). Dit startte op 1 januari 2000, op het moment dat KOV en PCO samen Onderwijsbond CNV werd. Eindredacteur Jan van Balkom van Zorg Primair was inmiddels ook bij OSO werkzaam en in Zorg Primair worden veelvuldig bijdragen van OSO docenten geplaatst.
Op 1 januari 2007 is Zorg Primair als apart tijdschrift beschikbaar. Het wordt verzonden tegelijk met Schooljournaal.

Fontys OSO heeft sinds januari 2002 de Fontys OSO reeks. Hierin worden studie- en werkboeken voor de onderwijspraktijk op het terrein van Speciale Onderwijszorg uitgebracht, veelal geschreven door eigen docenten of vertalingen van relevante Engelstalige werken. Met Uitgeverij Garant is een uitstekende samenwerkingsrelatie ontstaan.
Ook werkt Fontys OSO samen met Windesheim OSO samen met publicaties in de Cahierreeks.
Boeken worden verkocht in de eigen webshop van Fontys OSO.