OSO presenteert

In de jaren 90 heeft OSO ingezien dat het van belang was nadrukkelijker naar buiten te treden enerzijds om het gezicht in een concurrerende onderwijsmarkt te laten zien, anderzijds om de expertise anders in te zetten dan alleen in studietrajecten maar ook om een platform te bieden waarop belangstellenden en betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Fontys OSO organiseert conferenties en studiedagen. Elk jaar vindt de VO-Zorgconferentie plaats. Een activiteit in samenwerking met Windesheim OSO. In WOSO verband wordt jaarlijks een jrk-conferentie georganiseerd.

Collectief Inclusief
De WOSO-instellingen en de Landelijke Beroepsgroep IB participeren in Collectief Inclusief. Een beweging die de ontwikkeling van scholen naar inclusieve gemeenschappen wil bevorderen. Tijdens twee conferenties en in een gezamenlijke website worden de doelstellingen uitgedragen. Onderstaand een fotoverslag van de tweede editie van juni 2007.Autisme
Verder is OSO nadrukkelijk actief op het terrein van autisme. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het Opleidingscentrum Autisme te Antwerpen. De jaarlijkse In-Service, een driedaagse conferentie over autisme is in 2007 in goede samenwerking met Fontys OSO vorm gegeven.

Binnen OSO kennen we de kerndocentendagen die beogen een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke ontwikkeling van de het opleidingsaanbod. De verworvenheden uit de kenniskringen behorend bij de beide lectoren worden daarbij met elkaar ervaren en gedeeld.