OSO: masterinstituut

Vanaf het studiejaar 2002 bestaat het hoger onderwijs voor een groot deel uit bachelor- en masteropleidingen. De meeste hbo- en wo-opleidingen in Nederland zijn inmiddels omgezet. Voordeel is dat de diploma’s van deze opleidingen internationaal vergelijkbaar zijn.
Hogescholen kunnen zelf erkende masteropleidingen ontwikkelen. De in 2003 ingestelde Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie beoordeelt deze masters iedere 6 jaar. Alleen goedgekeurde (geaccrediteerde) masteropleidingen mogen studenten een masterdiploma uitreiken.

OSO kiest ervoor op basis van haar voortgezette opleidingen hbo-masteropleidingen te ontwikkelen. De accreditatie is aangevraagd op basis van wat er met de voortgezette opleidingen is bereikt, aangevuld met plannen voor hoe deze aangepast zouden moeten worden. Er is ondertussen ervaring opgedaan met masteropleidingen door de samenwerking met Roehampton University in Londen.

Sinds september 2003 is met Roehampton University Londen en Fontys OSO een academic master SEN voor Nederlandse studenten (die reeds de nodige opleidingen en ervaring opgebouwd hebben) van start gegaan. Dit biedt afgestudeerden de mogelijkheid in het kader van hun loopbaan straks een bevoegdheid aan te vragen bij de IBG-groep in het Hoger Pedagogisch Onderwijs te werken (PABO, OSO etc.). Tevens biedt deze master de mogelijkheid aan collega opleiders zich internationaal te orienteren. Ook levert het gerichte informatie op voor de invulling van de eigen HBO-Master (APEL;praktijkonderzoek; inclusie). Het betreft een 2 jarige deeltijdopleiding in Utrecht met daarin 3 studieweken in Londen.

In 2003 wordt OSO gevisiteerd. Er volgt een lang traject van discussies, toelichtingen, bijstellingen e.d. Goedkeuring (accreditatie) voor de masteropleiding Special Educational Needs wordt verkregen met ingang van 01-10-2006.

Per 1 september 2007 start een nieuwe generatie studenten met de hbo-masteropleiding Special Educational Needs.Het is uniek dat OSO een tweetal lectoraten heeft die de basis vormen voor onze masteropleidingen. Enerzijds het lectoraat/kenniskring o.l.v. Petra Ponte (foto links), anderzijds het lectoraat/kenniskring van Anita Blonk (foto rechts).
Ook start OSO nu met de derde jonge promovendus, die ook gekoppeld is aan een van beide lectoren en de Eindhoven School of Education.

Erasmus Mundus

In september 2005 is op basis van de samenwerking met Roehampton een aanvraag ingediend voor een Erasmus Mundus Master SEN bij de Europese Commissie. Als enige hogeschool in Nederland is Fontys actief binnen dit internationale project. Het samenwerkingsverband bestaat uit Roehampton University Londen, Charles University Prague en Fontys OSO. De doelgroep bestaat uit gekwalificeerde bachelors uit landen buiten de Europese Unie (meestal uit Azie en Afrika) met ervaring en met velerlei functies in eigen land. De studenten verblijven eerst in Londen, komen dan voor lange tijd naar Tilburg (waar ze in woningen bij de Fontys-campus verblijven), gaan dan voor korte tijd naar Praag en worden dan gelijkelijk verdeeld over de 3 locaties voor hun dissertation.
Het betreft een bijzonder traject, vooral vanwege het interculturele communicatieve aspect.Sinds september 2005 is op basis van de U-bocht academic master SEN een aanvraag ingediend voor een Erasmus Mundus master SEN bij de Europese Commissie. Als enige hogeschool is Fontys actief binnen dit EM-project in Nederland. Het samenwerkingsverband bestaat uit Roehampton University Londen, Charles University Prague en Fontys OSO. De doelgroep bestaat uit goede bachelors uit landen buiten de Europese Unie (meestal uit Azie en Afrika) met ervaring en met velerlei functies in eigen land. De studenten verblijven eerst in Londen, komen dan voor lange tijd naar Tilburg (campus), gaan dan voor korte tijd naar Praag en worden dan gelijkelijk verdeeld over de 3 locaties voor hun dissertation.
Het betreft een bijzonder traject, vooral ook vanwege het interculturele communicatieve aspect.