Aan het stuur: Boeijkens

Miel Boeijkens begon zijn loopbaan in het onderwijs in 1966 als leraar in het basisonderwijs. Omdat het speciaal onderwijs hem trok, stapte hij in 1969 over naar een school voor speciaal onderwijs, verbonden aan een Medisch Kindertehuis. In 1973 volgde hij op voordracht van het team Cees Evers op als directeur.
In 1977 maakte Miel de overstap naar de Katholieke Leergangen. Hij ging in het Mollerinstituut werken als onderwijskundige/vakdidacticus bij de vakgroep Gezondheidskunde.

Later volgde hij Arie van Boxtel op als vakgroepleider. In 1989-1990 werkte hij samen met Jan Reulen aan de nascholing binnen de Faculteit Educatie, nadat de vakgroep Gezondheidskunde opgeheven was.
Sinds 1 mei 1992 is Miel opleidingsdirecteur bij Fontys OSO. In deze functie combineert hij zijn passie voor het opleidingsonderwijs met zijn betrokkenheid voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, zowel in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs als in de volwasseneneducatie.
Miel kwam bij OSO op een moment dat de positie van het instituut - zowel intern, binnen de Faculteit Educatieve Opleidingen als extern- onzeker en onduidelijk waren.
De Wet Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid (WHW uit 1992) bood volgens Miel echter volop nieuwe ontwikkelkansen voor OSO. In de Wet en de Toelichting erop werd gesproken over ‘Opleidingen Speciaal Onderwijs’. Samen met mr. Piet van Geel van Juridische Zaken heeft Miel ervoor gezorgd, dat de deeltijd opleiding leraar speciaal onderwijs vele varianten heeft gekregen.
Miel zag volop kansen, zag mogelijkheden voor nieuwe opleidingsvarianten, had een fijne neus voor de mogelijkheden tot samenwerking, was een warm pleibezorger voor 'levenslang leren' en zag vanuit zijn ervaring met nascholing volop uitdaging om scholen langdurig te scholen en te begeleiden. Het veld waar OSO zich op richtte beperkte zich niet meer tot het speciaal onderwijs of basisonderwijs, maar werd uitgebreid tot voortgezet onderwijs en beroepseducatie. Overal in het onderwijs immers hebben leraren te maken met zorgleerlingen.
Miel beloofde een 'boeiende'periode. Dat werd het met hem aan het stuur bij OSO. Zijn slogan '2000 in 2000' werd binnen OSO tot strijdplan. De groei hield niet op bij 2000 studenten.
Het studentenaantal nam dusdanig toe dat Instituut 13 (OSO) de grootste is geworden binnen Fontys Hogescholen. Tevens creƫrde OSO een gunstige concurrentiepositie ten opzichte van de 'zusterinstituten' Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht en OSO Hogeschool Windesheim te Zwolle
OSO kreeg een nieuwe naam om aan de verandering een nieuwe uiterlijke vorm te geve: Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. OSO kreeg veel gezichten, werd een pluriforme organisatie met volop kansen en ontwikkelmogelijkheden voor zowel studenten als medewerkers. Stabiele en langdurige samenwerkingsovereenkomsten, een nieuwe organisatie, nieuwe wegen om expertise in te zetten, publicatiereeksen en conferenties, een generiek competentieprofiel en de accreditatie als master SEN.
In augustus 2007 neemt Miel Boeijkens afscheid van OSO, bij gelegenheid daarvan wordt de Canon van OSO geopend.

Meer weten?
- Interview met Miel Boeijkens op FontysOnline uit 2002