Bekwaam en Speciaal

Opmerkelijk is dat de WOSO-opleidingen al jarenlang opleidingen verzorgden zonder dat er sprake was van een beroepsprofiel voor leraren speciaal onderwijs. In de visitatierapporten van 1995 werd het ontbreken van een richtinggevend beroepsprofiel expliciet vermeld. Op basis van een voorstel van Wim Claasen zijn de WOSO-instellingen hiermee aan de slag gegaan. In de periode van 1995 tot 2003 hebben de WOSO-instellingen, in diverse projecten, methoden ontwikkeld die geschikt waren om de bijzondere kwaliteiten van leraren speciaal onderwijs in beeld te brengen (verkennen van kenmerkende situaties op basis van o.a. video-interactiebegeleiding en biografische interview- en begeleidingsvormen). Uiteindelijk is in samenwerking met SBL een generiek competentieprofiel speciale onderwijszorg ontwikkeld. Dit profiel is door vertegenwoordigers van het werkveld gelegitimeerd en gepubliceerd in “Bekwaam en speciaal”. De publicatie van “Bekwaam en speciaal” viel samen met de viering het 75-jarig bestaan van WOSO: in januari 2004 werd een exemplaar van “Bekwaam en speciaal” overhandigd aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Het generiek competentieprofiel functioneert als uitgangspunt voor alle door de WOSO-instellingen verzorgde opleidingen. Mede op basis hiervan hebben de WOSO-opleidingen de Masteraccreditatie verworven.