OSO werkt samen

1974 Samenwerking tussen het Seminarium voor Orthopedagogiek te Zeist en de Opleidingen Speciaal Onderwijs van de Katholieke Leergangen te Tilburg worden geïnstitutionaliseerd. Een jaar later: Beide opleidingsinstituten gaan een werkverband met elkaar aan: het W.O.S.O. (Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs). De belangrijkste functie van dit Werkverband is het verbeteren van de onderlinge communicatie en overleg i.v.m. de verdere ontwikkeling en beleidsbepaling.